İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

 

  1. İklim Değişikliği Nedir?

  2. Karbon Ayak İzi Nedir?

  3. İklim Değişikliği ve Türkiye

 
KADIKÖY BELEDİYESİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ FAALİYETLERİ BROŞÜRÜ için tıklayınız.

KURUMSAL SERA GAZI SALIMLARININ HESAPLANMASI PROJESİ

Belediyemiz 21.06.2009 yılında katılım sağladığı ICLEI koordinasyonunda gerçekleştirilen İklim Dostu Kentler Kampanyası ile birlikte, Türkiye'de ilk kez bir yerel yönetim olarak, REC Türkiye ortaklığında Kurumsal Sera Gazı Salımlarının Hesaplanması Projesini hayata geçirmiştir. Kurumsal düzeyde dera gazı emisyon envanterini hazırlayan Belediyemiz, 2010 yılı başlangıç yılı olarak kabul ettiği envanter çalışması ile birlikte ilçe ölçeğinde yapılacak çalışmalar için de ilk adımı atmıştır.

BELEDİYEMİZİN KURUMSAL SERA GAZI SALIM ENVANTERİ BASIN BÜLTENİ için tıklayınız.

Kadıköy Belediyesi Bünyesindeki; 77 çalışma biriminin (doğalgaz-elektrik-klima), 36 parkın (elektrik ve yutak alan), 203 resmi, kiralanan araç ve taşeron araçların (akaryakıt) Kapsam 1, Kapsam 2, Kapsam 3 ve başlıklarında 2010 yılı ve 2011 yılı CO2 salımları hesaplanmıştır. Bu konuda yıllık sistematik hesaplama yöntemi Belediyemizde kurulmuştur.

2014 yılında ise hesaplama ve envanter çalışmalarımızın doğrulanması konusunda çalışmalarımız devam etmektedir.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


2012 yılında, Kadıköy'de kentsel sürdürülebilirlliğin sağlanması için başlatılan projede, başta kentsel dönüşüm bölgeleri olmak üzere, yeni planlanacak ya da plan değişikliği bölgelerde, mahalle/ada/bina ölçeğinde uygulanabilir yeşil planlama kriterleri belirlenmiş ve belirlenen kriterlerkılavuz haline getirilmiştir. Yeşil Bina ve Yeşil Mahalle Kriterlerinin yer aldığı kılavuzlar, proje kapsamında düzenlenen, Yeşil Bina Yeşil Mahalle Sürdürülebilir Kentsel Yaşam Konferanslarında yerel inşaat sektörü temsilcileri, müteahhitler, proje ekipleri, ilgili dernek ve meslek odaları ile paylaşılmıştır.

Bu proje kapsamında, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Bölgesinde bir parselde daire sayısı 200 ve üzeri veya parselin tamamı işyeri olarak 10000 m² emsal alanı kullanılması durumunda; duş ve lavabo sularının (gri su) ayrı bir tesisatla toplanarak, geri kazanımının zorunlu tutulmasına yönelik meclis kararı alınmıştır.

GRİ SU MECLİS KARARIMIZ için tıklayınız.

EKOLOJİYE DUYARLI SÜRDÜRÜLEBİLİR YERLEŞKE KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ PROJESİ BROŞÜRÜ için tıklayınız.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Kadıköy Belediyesi Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan Belediye Başkanları Sözleşmesi’ne (Covenant of Mayors) 2012 yılı haziran ayında imza atarak, emisyon değerlerinin 2020 yılına kadar %20 oranında azaltacağı taahhüdünde bulunmuştur.

Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı’nın hazırlanmasının ilk aşamasında İlçe paydaşlarının da yer aldığı “İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliği Platformu” kurulmuş ve “Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi” ile birlikte 2010 yılı emisyon envanteri hazırlanmıştır.

İlçedeki sera gazı salımları yaklaşık olarak 2,53 milyon ton karbondioksit eşdeğeri kadar bulunmuş, 2010 yılı için 4,83 ton CO2/kişi başı/yıl olarak hesaplanmıştır. (Kadıköy’ün 2010 yılı Nüfus miktarı 524.373 kişidir.)

2010 yılı hesaplarına göre, belediye binaları ve parklar, belediye araç filosu, konut binaları, üçüncül binalar, sokak aydınlatmaları, toplu ulaşım, kişisel ve ticari ulaşım dahil olmak üzere Kadıköy İlçesi’nin toplam CO2 emisyon miktarı 2.535.448 ton CO2e’dir. Kadıköy Belediyesi ise bunun 1.004.207,5 ton CO2e’den sorumludur.
Emisyon envanterinin tamamlanması sonrasında İlçe paydaşlarının katılımı ile 10 Mayıs tarihinde düzenlenen çalıştay ile 2020 yılına kadarki azaltım hedefleri belirlenmiştir.
Kadıköy Belediyesi geliştirdiği 16 proje ile 2020 yılına kadar CO2 emisyon miktarını %21 oranında (213.427 ton CO2e) azaltmayı hedeflemektedir. Bu hedefle aynı zamanda kişi başına düşen emisyon miktarının da 0,40 ton CO2e azaltılacağı öngörülen Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Haziran ayında tamamlanmıştır.

 

 

KADIKÖY BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ÖZET RAPORU için tıklayınız.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

KADIKÖY BELEDİYESİ SU VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARI

Abdullah Öğücü Kız Öğrenci Yurdu Su Verimliliği Projesi: Hızla tükenen doğal su kaynaklarımızın korunması ve 2012 yılında alının gri su meclis karanına örnek teşkil etmesi için su tüketim miktarı yüksek olan öğrenci yurdumuz için lavabo ve banyo sularının (gri su) arıtılarak, rezervuarlarda yeniden kullanılması için gri su arıtım projesi hazırlanmış ve APK Kurulu’na sunulmuştur. Proje Kurul tarafında kabul edilmiş, uygulanmak üzere Fen İşleri Müdürlüğü’ne yönlendirilmiştir.

Evsel Nitelikli Atıksulardan Sulama Suyu Elde Edilmesi Projesi: Temmuz 2013 tarihinde, doğal su kaynaklarının verimli kullanılması ve korunması için hayata geçirilen proje ile kent içerisinde oluşan evsel nitelikli atıksuların bir bölümü arıtılarak yeşil alan sulamasında kullanılmaya başlanmıştır.

Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı içerisine kurulan ve kapasitesi 40 m³/gün olan pilot atıksu geri kazanım sistemi ile yaz aylarında parkın günlük sulama suyu ihtiyacı karşılanmakta, kış aylarında ise cadde ve sokak temizliğinde kullanılan arıtılmış su sayesinde, şebeke suyunun kullanılmasının önüne geçilmektedir. Bu kapsamda, projenin başladığı Ağustos 2013 ten, 2014 Mart ayı sonuna kadar 2600 m³ su arıtılmıştır.

 

 

Anasayfa | Mevzuat | Atık Kutum Nerde | Ambalaj Atıkları | Bitkisel Atık Yağları | Atık Pil ve Akümülatör | Genel Atık Yönetimi | Projelerimiz | Arşiv
Bilinçlendirme Çalışmaları | İklim Değişikliği | 360° Turlar | Faydalı Linkler | İletişim